Строителството отчете небивал ръст през януари

През януари 2018 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 5.1% над равнището от предходния месец и с 24.2% по-висок спрямо януари 2017 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Това е най-голямото нарастване на показателя за месеца от началото на финансово-икономическата криза през 2008 г.

През първия месец на тази година спрямо предходния увеличението на сградното строителство е с 5.3%, а на инфраструктурното - с 4.8%.

Сравнението с година по-рано показва, че строителството на сгради нараства с 31.6%, а на инфраструктурни обекти - с 15.5%.

Индекс на строителната продукция по месеци (спрямо същия месец на предходната година )

Строителството отчете небивал ръст през януари

 

 

Източник - НСИ