Какво е нужно, за да сте успешен инвеститор в недвижими имоти?

Желанието на всеки професионален инвеститор в недвижими имоти е да реализира капиталова печалба oт сделките с имоти от различни категории – жилищни и офис сгради, търговски площи.Секторът „недвижимите имоти“ е сред най-мощните части на икономиката за генериране и натрупване на богатство в дългосрочен план. Факт е, че повечето хора от цял свят с търговски нюх, поели риска и навлезли в имотния пазар с цел инвестиране, са станали милионери отколкото всеки друг.

Ето няколко съвета, които могат да ви напътстват и да ви направят успешни в бизнеза с инвестиции в имоти.

Образовайте себе си!

Знанието е богатство и то богатство, което никога не намалява, а може само да нараства. Образовайте се, защото без знание сте обречени да следвате финансовите съвети на други хора, без да знаете дали това ще има добро или лошо последствие за вашите очаквания от инвестициите. Както е казал Бенджамин Франклин: „Ако човек изпразни своята кесия в главата си, никой не може да му отнеме парите. Акциите във вид на знания дават най-големи проценти.“ Развиването на личната финансовата грамотност ще ви помогне да се превърнете от „добър“ инвеститор в голям и успешен такъв, определящ реалистично инвестиционните си възможности. Следователно ще помогне и за осигуряване на пасивен поток от приходи за вас и семейството ви.

Опредетеле инвестиционните си цели!

Целта е различно от желанието. Може да искате да станете богат, но това не значи, че сте предприели някаква инициатива за сбъдването на вашето желание. Поставяйки си ясни и конкретни цели изграждате план за действие, който да следвате стъпка по стъпка. Този стратегически план може да включва стремежи като брой имоти, които трябва да се придобият всяка година, вида и местоположението на имотите, които ще се закупят с цел инвестиция, годишния паричен поток, който ще генерират те и т.н.

Анализирайте пазара!

Имотният пазар в страната е съставен от отделните местни пазари на недвижими имоти, сформирани във всеки град. Всеки пазар се движи нагоре и надолу независимо един от друг поради различни местни фактори. Взимайки този факт под внимание, трябва да се признае, че има моменти, в които е подходящо и печелившо да се инвестира в даден пазар и моменти, в които не е. Така, че следенето и анализирането на пазара ще ви даде възможност да се ориентирате кога и къде има смисъл да се влагат пари.

Селектирайте конкретни пазари!

След анализирането идва етап на подбиране на пазарите с потенциал, които предлагат най-добри възможности, съответстващи на вашите инвестиционни цели. Ефективен подход при селектирането е първо да изберете града (конкретния пазар), в който искате да осъществите покупката на недвижимия имот, като се съобразите с местните икономически показатели за развитие - безработицата, ръст на работни места, стандарта на живот и др. След това може последователно да стеснявате кръга, докато стигнете до идеалните локации от към аспект на предлагани удобства. Накрая се търсят сделки, финализирани на най-добри цени в рамките на маркираните квартали.

Диверсификация

Тук е точното място да споменем, че диверсификацията в рамките на един и същ клас активи (в случая недвижими имоти) е полезна и желателна също така. Инвестирането в различни икономически центрове е разпределение на вашите активи в различни пазари, разбира се може както в страната така и в чужбина. Диверсификацията на портфолиото, получена инвестирайки в различни перспективни региони, спомага за намаляване на вашия риск относно cash-flow, тъй като всеки имотен пазар се движи и се развива независимо един от друг.

Поемете контрола в своите ръце!

Ако желанието ви е да сте успешни в бизнеса си, бъдете пряк инвеститор в недвижими имоти. Никога не влизайте в договорни отношения и партньоства с компании и фондове при придобиване на собственост върху имот или други инвестиции, ако няма да може да упражнявате свободно контрол над тях.

Професионално управление на имот

Може да ползвате услугите на професионалисти за управлението и поддръжката на недвижимите ви имоти, закупени с цел регулярна възвръщаемост под формата на наеми. Управлението на имот е работа, която изисква по-задълбочено разбиране на правните отношения между наемател и наемодател, добри маркетингови умения и способност за справяне с възражения и оплаквания от страна на наематели. Вашето време е ценно и трябва да бъде изразходвано за семейството, кариерата или в търсене на повече недвижими имоти за инвестиция.

Порталът apartamenti.com предлага възможност да намерите всякакъв тип имот отговарящ на инвестиционните ви цели. Кликнете тук, за да разгледате.