Защо собствениците искат да продават сами имотите си?

С широкото разпространение и вече лесния достъп до интернет, настъпиха много промени в различни области на икономиката, както и в нашия живот. В днешно време продажбите на недвижими имоти се осъществяват най-често чрез публикуване в портали за имоти и на преден план излизат посредническите услуги на агенциите на недвижими имоти. Но от друга страна част от собствениците предпочитат да продават имота си, пускайки съвсем сами реклами и обяви в интернет.

В тази статия ще разгледаме по-подробно кои са причините, поради които собствениците на недвижими имоти желаят да продават самостоятелно, без брокерска помощ.

Мисълта, че ще успеят да продадат веднага

Собствениците на имоти предимно не знаят какъв е балансът на пазара, между броя на продаваните имоти и броя на купувачите. Като се има предвид и факта, че на всеки стоката му е много ценна, логично е собствениците да мислят, че техния недвижим имот ще бъде „апетитен“ за много купувачи и много бързо ще го продадат.

Искат да избегнат плащането на комисионна

Това е най-важната причина, поради която собствениците се опитват да продават сами. Плащането на комисионна на брокера за извършената посредническа услуга, допълнително оскъпява крайната цена и за двете страни по сделката. Продавачите искат да избегнат плащането на посредническото възнаграждение, защото най-вероятно си мислят, че така парите, които влизат в джоба им от продажбата, намаляват.

Мисълта, че без посредник ще продадат на по-висока цена

Вътрешното желание на човека да печели повече, или т. нар. „естествената човешка алчност“ да реализира винаги по-високи приходи, кара собствениците на недвижими имоти да си мислят, че неплащането на комисионна им идва като допълнителен приход, добавен в продажната цена. И естествено идеята, че без посредник ще привлекат много повече купувачи.

Не вярват на брокерите

За съжаление в нашата страна брокерите на недвижими имоти нямат най-добрата репутация. Нещо повече, поради некоректното отношение на едни, всички се поставят под общ знаменател и дори и да си вършат работата съвестно, на тях им се гледа като брокери-мошеници. Липсата на доверие към агентите е предпоставка собствениците да не искат да работят с тях.

Не са наясно с ползите от брокерските услуги

Много от собствениците не са информирани за предимствата на предлаганата посредническа услуга от страна на агентите. Ръководят се главно от мисълта, че пускайки обяви в интернет, те могат да свършат същата работа както брокерите.

Мисълта, че ще представят по-добре продавания имот.

Някои от собствениците са убедени, че познават много добре имота и района, в който се намира и затова си мислят, че биха били по-успешни при представяне имота на потенциалните купувачи.

На имотния пазар се срещат и собственици на недвижими имоти, които пускат обяви за продажба на апартамента, реално само за да научат пазарната му стойност. Ако намерят купувач, който дава добра сума биха го продали, но за тях не е проблем и ако не се продаде. В такива случай напълно безсмислено е собственикът да работи с агенция за недвижими имоти.