БНБ обяви какви облекчения могат да предложат банките на клиенти в затруднение

Търговските банки могат да разсрочват задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Тези задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.


Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Това са част от възможните облекчения, които банките имат право да предложат на клиентите си, които изпаднат в затруднения да си плащат заемите заради кризата с коронавируса.

Това съобщи БНБ, след като получи от Асоциацията на банките в България план с мерки и го одобри. Механизма можете да видите тук.


Предвиждат се три стандартизирани механизма: отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, отсрочване на главница за до 6 месеца и още един механизъм, който е за револвиращи продукти.


Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин, се посочва още в съобщението на БНБ.

 

Посочва се, че тези механизми ще се прилагат, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи обаче те няма да могат да се възползват от временния принцип, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

 

Кой може да се възползва

 

Мерките са предназначени за всички физически лица и фирми, които се затрудняват да обслужват заемите си, като те трябва да декларират това пред съответната банка, а не да очакват автоматично разсрочване на дълговете си. Не се налага да доказват затрудненията си.

 

Мерките не важат за бързите кредити. Но пък са приложими към дъщерните на банките дружества, които предлагат лизинги и др.

 

Отсрочване може да се поиска най-късно до 22 юни, а банката да е взела решение до 30 юни.

 

Клиентите, получили отсрочка, могат да се откажат и да поискат да се върнат към нормалното изплащане на задължението си, ако до края на годината преценят, че могат да обслужват дълговете си.

 

Тези, които се възползват от гратисния период на обслужване на дълговете си, ще получат нов погасителен план след изтичането му.

 

По кредитните карти не се формира минимална сума до 31 декември. При овърдрафтите до края на годината може да се плаща само дължимата лихва.

 

 

източник - dnevnik.bg