Новите жилища са по-малко, но по-просторни

През първото тримесечие на 2017 г. са въведени в експлоатация по-малко жилищни сгради, с по-малко апартаменти в тях, но с по голяма средна площ. Три четвърти от новите сгради са къщи, а предпочитаната конструкция е стоманобетонна.

Най-много нови сгради са предадени на собствениците във Варненско, Бургаско и Пловдивско, най-просторните жилища са в Силистренско и Шуменско. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт за периода януари - март, оповестени днес.

През първото тримесечие са построени 462 жилищни сгради, с 14.6% по-малко, отколкото през същия период на миналата година. Едва една четвърт са жилищни кооперации, а всички останали са къщи. Жилищата в тях намаляват с 24.2% до 1751 Вероятно заради това средната полезна площ на едно ново жилище се увеличава от 83.7 кв. м през първото тримесечие на 2016 г. на 89.3 кв. м през същия период на тази.

Най-голяма средна полезна площ на едно ново жилище е регистрирана в областите Силистра - 230.0 кв. м, и Шумен - 194.5 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 40.9, и Ямбол - 63.9 кв. метра.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 78 сгради с 460 жилища в тях (тоест средно по 5.9 жилища в сграда), Бургас - 75 сгради с 362 жилища (4.8 средно в сграда), и Пловдив - 55 сгради със 157 жилища (2.8 жилища средно в сграда).

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.4%), следват тези с три стаи (31.4%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.0% . В същото време за година се увеличават единствено готовите четиристайни жилища, които са 11% от всички. Броят им е 230 при 211 преди година.

Намалението на готовите жилища с една четвърт идва на фона на съживяването на пазара на недвижими имоти и колебливо движение на индекса на строителна продукция на сгради през първите три месеца на годината. През януари той е с 5.3 процента под равнището през същия месец на 2016 г., докато през февруари и март статистиката отчита увеличение съответно с 9.5% и 12.1%.

 

Източник - http://www.dnevnik.bg/