Разрешителните за строеж се увеличават с 10% през януари - март

През първото тримесечие на годината издадените от местните администрации разрешителни за строеж се увеличават с 10.1%, жилищата в тях - с 36.6%, а разгънатата им застроена площ е повече със 17%. Това показват данните на Националния статистически институт в сравнение със същия период на предходната година.

Разрешителните за жилища спрямо края на 2016 г. намаляват

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 32.6%, а на застроената площ - с 11.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж с 37.1%, така и на общата им застроена площ - с 62.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 157, Пловдив - 144, Варна - 112, и Бургас - 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 712, Варна - 744, Пловдив - 598, и Стара Загора - 321.

Общо през първото тримесечие са издадени разрешителни за строеж на 1093 жилищни сгради с 4692 жилища в тях и 595 048 кв.м разгъната застроена площ, на 29 административни сгради/офиси със 77 285 кв.м разгъната площ и на 1141 други сгради с 809 774 кв.м площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.6%, жилищата в тях - с 12.3%, а общата им застроена площ - с 12.5%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са с 9.4% по-малко, а тяхната площ - с 3.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистриран спад от 25.8%, а на общата им застроена площ - от 23.1%.

Площта на административните сгради нараства 4 пъти

През първото тримесечие е започнал строежът на 639 жилищни сгради с 3218 жилища в тях и с 407 719 кв.м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 59 203 кв.м площ и на 460 други сгради с 290 719 кв.м площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 11.3%, броят на жилищата в тях - с 15%, а общата им застроена площ - с 13.8%. Броят на започнатите административни и други видове сгради намалява съответно с 20 и 14.2%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради нараства над четири пъти, докато при площта на другите сгради е регистриран спад от 35.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, жилищата в тях - с 23.5%, а разгънатата им застроена площ - с 15.3%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 14.3%, а тяхната площ се увеличава близо пет пъти.

Започнатите други видове сгради са повече с 24.7%, но разгънатата им обща застроена площ намалява с 6%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 84 жилищни и 75 други сгради; София (столица) - 117 жилищни и 20 други сгради; Варна - 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас - 68 жилищни и 23 други сгради.

 

източник - http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/05/03/2964353_razreshitelnite_za_stroej_se_uvelichavat_s_10_prez/