Спад от 7.3% това тримесечие при строежа на жилищни сгради

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища в тях и 934 851 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Товва сочат данни на Националния статистически институт.

Разрешение за строеж са получили и 28 административни сгради с 39 133 кв. м РЗП и на 1 221 други сгради със 713 207 кв. м РЗП.

Сравнено с предното тримесечие прямо издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 22.7%, а общата им застроена площ - с 19.6%. При издадените разрешителни за строеж на административни и други сгради се наблюдава спад съответно с 30.0 и 38.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 29.0%, жилищата в тях - с 44.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 47.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 45.1%, а тяхната РЗП - с 58.7%.

При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства с 4.4%, а тяхната РЗП - с 0.4%.

Водещият брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в столицата - 262, областите Пловдив - 239, Варна - 154, и София - 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати отново в областите София (столица) - 2 432, Пловдив - 1 371, Варна - 751, и Бургас - 636.

През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях и с 451 460 кв. м обща застроена площ, на 27 административни сгради/офиси с 30 658 кв. м РЗП и на 692 други сгради с 384 617 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 23.3%, жилищата в тях - с 11.3%, а общата им застроена площ - с 14.2%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 8.0%, а тяхната обща застроена площ - с 293.2%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 45.8%, а при тяхната РЗП - с 51.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 18.3%, жилищата в тях - с 8.4%, а разгънатата им застроена площ - с 14.1%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 15.6%, докато тяхната РЗП нараства с 46.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 18.3%, а разгънатата им обща застроена площ е повече с 6.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 165 жилищни и 80 други сгради; София (столица) - 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради; Варна - 85 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора - 73 жилищни и 47 други сгради.

 

източник - news.bg