Речник за имоти

Груб строеж

Сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи. Включват се: земни работи, стоманобетон (кофраж, подпорни скелета, армировки, бетон), зидарии, покрив (конструкция и покривка).