DSK bank

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка.

От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. В резултат на бързото адаптиране към високите стандарти на Група ОТП и мащабната инвестиционна програма на унгарския собственик, Банката успя да осъществи една много успешна трансформационна програма, превръщайки се от държавна в отлично функционираща и ефективна частна банка. Заедно с дъщерните си компании тя изгради една силна финансова група, изключително динамично развиваща се, модерна и гъвкава, ориентирана към нуждите на всички клиентски сегменти, и предлагаща широка гама от услуги в т.ч.: пенсионно осигуряване, управление на активи, охрана, транспорт и инкасова дейност, планински и морски туризъм.

Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банката има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна. Традиционен лидер в банкирането на дребно, за да задържи водещите си позиции и в търсене на нови посоки за развитие, както и за да бъде адекватна на обкръжаващата динамична среда, през последните няколко години ръководството на Банката заложи нови приоритети в бизнес стратегията на институцията. Без да се отказва от традиционните си клиентски групи, Банка ДСК започна по-активно позициониране в сферата на стратегически бизнес партньорства - с корпоративния и малък и среден бизнес. Поставените цели наложиха въвеждането на нов бизнес модел, в който са заложени разширяване и значително увеличаване на корпоративния и МСП клиентски сегменти. Основен момент при въвеждането на новия бизнес модел представлява изграждането на специализирани бизнес центрове и обособени зони към Регионалните центрове на Банката в по-големите градове на страната, където висококвалифицирани специалисти са ангажирани с обслужването на отделните категории бизнес клиенти. През октомври 2015 г. в съответствие с променената бизнес стратегия на банковата институция за репозиционирането й като основен партньор на бизнеса в страната, Банка ДСК започна да предлага на своите бизнес клиенти и партньори услугата търговски факторинг. Със стартирането на услугата търговски факторинг Банката допълва портфолиото си от специализирани финансови услуги за бизнес клиентите си и затвърждава присъствието си на надежден партньор на бизнеса в България.

Работно време DSK bank

  • понеделник: 8:00 ч. – 17:00 ч.
  • вторник: 8:00 ч. – 17:00 ч.
  • сряда: 8:00 ч. – 17:00 ч.
  • четвъртък: 8:00 ч. – 17:00 ч.
  • петък: 8:00 ч. – 17:00 ч.
  • събота: Затворено
  • неделя: Затворено

Ако знаете повече за DSK bank

Ние от apartamenti.com с цел повишаване удобството на потребителя създадохме каталог за фирми,болнични заведения и големи търговски обекти с кратка информация за тях. Вярваме ,че така ще улесним купувачите и бъдещите наематели в ориентацията за местоположение при търсене на подходящ имот.

Ако Ви е разполагате с допълнителна информация за DSK bank, може да кликнете тук за да добавите.

Недвижими имоти близо до DSK bank