Речник за имоти

Допустимото натоварване на териториите, предназначени за застрояване

Допустимото натоварване на териториите, предназначени за застрояване - се определя от интензивността на застрояване и допустимите дейности съобразно конкретното предназначение на поземлените имоти.