Речник за имоти

Дълбочина на основното застрояване на сгради

Дълбочина на основното застрояване на сгради, е разстоянието от външната линия на застрояване до срещуположната вътрешна линия на застрояване.