Речник за имоти

Разположение на жилищна сграда откъм по-благоприятната посока за ослънчаване

Разположение на жилищна сграда откъм по-благоприятната посока за ослънчаване, е разположението на сградата при определяне на разстоянията до съседни сгради, което съответства на следната степенуваност на географските посоки: юг; югоизток и югозапад; изток; запад; североизток и северозапад; север. При разположение, междинно на тези посоки, се приема по-близката географска посока.