Къща Сливен Център

 • 121 м2,
 • Етаж
Продава

92,482 EUR

Цена/кв.м. 764.31 EUR
Особености

ЧСИ   Гергана Грозева  продава на публична продан ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул."Г.С.Раковски" №115, площ на имота: 236,00 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пет/, със съседи: 67338.514.233 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и три/, 67338.532.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка три/, 67338.514.231 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и едно/, 67338.514.230 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста и тридесет/, 67338.514.229 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста двадесет и девет/ като имота представлява по документи за собственост дворно място, представляващо имот с пл. № 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пети/, образуващо парцел XI-1755 /единадесети за хиляда седемстотин петдесет и пет/, в кв. 111 /сто и единадесет/ по плана на гр. Сливен, с площ от 220,00 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 67338.514.232.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, със застроена площ 121,00 кв.м. /сто двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 4 /четири/, с трайно предназначение: жилищна сграда многофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, с адрес: гр.Сливен, ул."Г.С.Раковски" № 115 /сто и петнадесет/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 67338.514.232.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, със застроена площ 32,00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес на сградата: гр. Сливен, ул. "Г.С. Раковски" 115, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Първоначална цена на търга  180 880 лв. За повече подробности вижте приложеното обявление на ЧСИ   Гергана Грозева  Служебен номер: 915, Телефон: 044 667 - 627

Обявата е публикувана от - Райфайзен Банк Агенция

 • Код на Обявата :
  5635495
 • Вид оферта :
  Продава
 • Квадратура :
  121 m2
 • Етаж :
 • Публикувана на:
  27/04/2020
 • Обявата е в сайта:
  1508 дни
 • Тип строителство :
  Тухла
Описание на имота
 • ток

 • вода

Сигнализирай нередност за този имот

Имотът е публикуван от

Георги Андонов, Райфайзен Банк, +359884086450

apartamenti.com - недвижими имоти

Описанието и снимките, свързани с тази обява са представени от брокер Георги Андонов на агенция Райфайзен Банк от София. Apartamenti.com не дава гаранции и не поема никаква отговорност за точността и пълнотата на описанието. Моля, свържете се с брокер Георги Андонов на агенция Райфайзен Банк от София за пълни подробности и допълнителна информация.