Речник за имоти

Административен адрес на недвижим имот

Административен адрес на недвижим имот е описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, номер на самостоятелен обект в сграда.