Речник за имоти

Архитектура

Архитектурата е творческата дейност, наука и изкуство за организиране на пространството, предназначено за обитаване или използване от хората. Архитектурата включва разнородни по мащаб дейности:териториално устройствено планиране, (ландшафтно планиране), градоустройство (градско планиране: проектиране на населени места и открити пространства), проектиране и изграждане на сгради и съоръжения,интериорен дизайн, мебелно обзавеждане.