Речник за имоти

Архитект

Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, на открити и закрити пространства. За да даде оптималното решение, архитектът трябва да се съобрази и комбинира в завършен продукт множество функционални (нужни помещения, размери, достъп, осветление), конструктивно – технически (конструкция, детайли), обществени (закони, норми), социални и психологически (човешки възприятия и норми), естетически фактори и ограничения. Професията е свързана с креативното съчетаване и изполване на пространства, обеми, материали, елементи и технологии, както и с организацията на строителния процес.