Речник за имоти

Акт 16

Акт 16 е разрешениелно за ползване.Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект.