Речник за имоти

Архитектурен проект

Документацията, създавана от архитекта, включваща обикновено чертежи и технически спецификации, определя конструкцията и общото поведение на проектираната сграда.